Til dere som, forståelig nok, ventet å finne noe om Sardinia: Alt innhold om middelhavsøya er her fremdeles, men for øyeblikket vil denne siden være viet et aldri så lite skoleprosjekt.

Betraktninger omkring egeninnsats og bruk av kildemateriale fra Digitalarkivet.no

Kirkebøkene for Jarlsberg Verk i perioden 1748-1795

To klokkerbøker er skannet og tilgjengelig på Digitalarkivet. I utgangspunktet lette jeg i kirkebøkene etter fødested, eller hvor bergverksansatte kom flyttende fra. Dette fremgår imidlertid ikke, så langt jeg har klart å tyde kildene. Imidlertid ble min interesse fanget av døde i perioden 1748-1795. Jeg håpet å finne noen notater omkring dødsårsak, all den tid ulykker og skader har vært alminnelig ved bergverkene.  Prestene har gjort notater til enkelte bergfolk, men disse later ikke til å ha noe med dødsårsak å gjøre.

Jeg har ikke nødvendig kompetanse til å tyde gammel skrift, og gjennom de nærmere 50 årene klokkerbøkene omfatter, så har mer enn én prest vært engasjert i å fylle inn informasjon i bøkene. Trykte sider med kolonner var ikke tatt i bruk, og innholdet gir inntrykk av å være litt vilkårlig om hvilken informasjon prestene har tatt inn om de døde.

Hva jeg imidlertid har klart å samle informasjon om, og som må anses som tidstypisk for det førindustrielle samfunnet, er høy barnedødelighet – som jeg også viser til i min selvvalgte oppgave. Jeg må imidlertid erkjenne at vedlagte tabeller trolig vil være belastet med en del feil og mangler. Dette skyldes hovedsakelig min tolkning av de ulike prestenes lite lesevennlige håndskrifter. Jeg har likevel gjennom å telle antall døde pr. år, for deretter å tyde alderen på det enkelte individ samlet informasjon som klart heller i retning av et typisk 1700-talls samfunn med høy barnedødlighet, og hvor de aller minste utvilsomt var mest utsatt. Jeg har valgt å ta med dødsfall på individer under 10 år, men har i tillegg skilt ut gruppen som døde i løpet av sine to første leveår.

En viktig opplysning til materialet er at jeg hverken har fødselsantall, eller informasjon om hvor mange mennesker som var bosatt i tilkytning til bergverket gjennom perioden. Slik sett fanger ikke tallene opp eventuelle økninger eller fall i innbyggertall statistisk. Like langt, så er tallenes klare tale at de minste av de små døde tidlig av ulike årsaker.

Rådata og graf døde barn, filformat PDF.

Døde_1748-795

Registrert materiale hentet i fra folketellingene: for Skoger og Eiker 1801, 1865, 1875, 1900 og 1910. Eventuelle kommentarer ligger direkte i dokumentet.

HI204_2015_Vedlegg_Arbkr1c_jon-erik-s-amundsen

Reklamer