Blogg om Sardinia

Bloggen skrives av Jon, som lenge har hatt et anstrengt forhold til norske vintre. Snø og is er pent å se på, men for Jon´s del holder det lenge med å se vann i fast form på bilder.

DSC_0092Bloggen har i hovedsak som målsetning å formidle informasjon om Sardinia i Italia, en region som flere nordmenn i dag, enn for ti år siden, vet hvor de skal plassere på verdenskartet. I tillegg, og det det passer, så skriver jeg litt generelt om Italia – siden dette søreuropeiske landet legger beslag på ganske mye av mitt liv.

Ved å besøke de ulike sidene mine, og ved å gi en tilbakemelding, kanskje også rangere dem – så bidrar du til at jeg holder denne fritidssyslen ved like.

All tekst, og så godt som alle fotografier har jeg selv stått for. Bildene kan være av litt ulik kvalitet da både mobiltelefoner, iPad og speilreflekskamera har vært i bruk. Link mer enn gjerne til sidene dersom du ønsker, men vær snill å referere til meg om du bruker fotografiene eller tekstinnhold i undervisningsøyemed. For øvrig kan fotografiene brukes etter nærmere avtale.

pomodoro-kurs

Reklamer